Zou dit helpen?

E

Ex-Chelloer

UPC Nederland
Postbus 8835
5605 LV Eindhoven

Betreft: uitstaande borg chello modem
Klantnummer: **********
Onze referentie: UPC/200210

A A N T E K E N E N

Eindhoven, 21 oktober 2002

Ik breng nogmaals onder uw aandacht dat u per 1 juli 2002
een openstaande rekening heeft bij ondergetekende. Het
betreft teruggave van de 100,00 gulden borg (45,38 euro)
voor het chello internet-modem.

Tot op heden, meer dan 3 maanden na retourneren van
dit modem, is bovenstaande rekening niet voldaan.

Na inwinning van juridisch advies SOMMEER ik u, ditmaals
per aangetekend schrijven, bovenstaand bedrag PER
OMMEGAANDE over te maken op rekening **.**.**.***
t.n.v. ************** te Eindhoven, onder vermelding
van 'borg internet-modem'.

Mocht u desondanks in gebreke blijven zal ik genoodzaakt
zijn wettelijke rente van 7% over uitstaande bedrag in
rekening te moeten brengen, ingaande per 15 juli 2002.
Daarnaast zal ik in zulks geval alsnog aangifte doen bij de
politie over uw valse facturen van juli en augustus 2002.
Tevens zal ik de consumentenbond op de hoogte brengen van
uw werkwijze in deze, en ook televisieprogramma's als TROS'
'RADAR', VARA's 'Kassa!' en KRO's 'Ook dat nog!'.

Tot slot zal ik overwegen de vordering definitief uit
handen geven aan deurwaarderskantoor Janssen & Janssen te
Eindhoven om een justitiele weg voor te bereiden.

Bijgevoegd is een kopie van het rekeningoverzicht waarmee
ik bij mogelijke procesgang zal aantonen dat deze vordering
rechtmatig is. Daarbij zullen alle door mij gemaakte
noodzakelijke vorderingskosten bij u verhaald worden.
Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het voor u aanzienlijk
goedkoper is bovenstaande rekening onmiddelijk te voldoen.

Met gepaste groet,
 
Das nog eens krachtige taal.... :o

Helpen??? Misschien... In ieder geval leuk geprobeerd!!! :><
 
[me=sylvester]brief als voorbeeldbrief opslaat
hypocrite.gif
[/me]
Kan ik later (ALS ik het nodig) nog gebruiken
hypocrite.gif
smile.gif


Ik denk dat dat wel helpt
vork.gif
 
Hahahahaha, dat werkt dus echt niet. Zo'n brief gaat naar Legal Services toe en passeert de financiele afdeling zonder blikken of blozen. Tip: sommeren heeft geen zin, je bewerkstelligt in zo'n geval precies het tegengestelde. Voor UPC (en zoals voor ieder bedrijf) zijn een aantal lastige klanten normaal. Slechts een aantal betweters (die denken dat ze een goede brief kunnen opstellen en denken) gaan over tot dit soort acties terwijl ze weten dat de response 0 is.
 
Ik weet zeker dat de hele afdeling Finance bij UPC er net zoveel lol om hebben als wij nu. ;D

Bij een normaal bedrijf geef ik je met zo'n brief nog wel kans maar bij UPC zal dit echt niet helpen. Ze zijn wel voor ernstiger dingen op de TV bij Radar geweest. En ik denk dat ze ook nog wel wat schuldeisers hebben die nog wat meer tegoed hebben en ook met deurwaarder dreigen. En die hgebbenm tot dus ver ook niets teruggehad.

Conclusie: Je had beter dat modem kunnen houden
 
Hehe, ik vindt hem wel strak :)

Ik ken iemand die ook nog steeds geld terug krijgt voor zijn modem (sinds 7-6-02)
 
Terug
Bovenaan