• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Voer firmware upgrade uit op je Fritz!box router!

Status
Niet open voor verdere reacties.

grunnsat

Forum Gebruiker
Berichten
1.053
Dit bericht hoort eigenlijk thuis in het router sub-forum, maar om het bereik zo groot mogelijk te maken plaats ik het hier.

Enige tijd geleden werd bekend dat de Fritz!box routers gehackt konden worden. AVM heeft daar zeer adequaat op gereageerd en heel snel nieuwe firmware releases uitgebracht die dat probleem oplossen.

Het blijkt echter dat er heel veel consumenten zijn die deze firmware upgrade nog niet hebben uitgevoerd, met alle risico's van dien. Heb je dus een Fritz!box, en heb je die upgrade nog niet uitgevoerd, doe dat dan alsnog. En ken je iemand met een Fritz!box, vraagt het even na.
 
Je mag proberen onzew Fritzbox te hacken, helaas heb ik alleen een lokaal IP voor je .:wink:
 
Even een vraag.
Als ik een mail van mijn bank krijg met het verzoek om bv. mijn gegevens te controleren, dan weet ik intussen dat ik dat NOOIT moet doen.
Als ik een mail krijg, dat er een rijke Nigeriaan overleden is en ik zijn enige erfgenaam ben en dat ik alleen mijn gegevens maar hoef op te sturen, dan weet ik dat ik dat NOOIT moet doen.
Waarom zou ik dan moeten reageren op een mail die afkomstig zou zijn van Fritz! of een melding hier dat ik de firmware van mijn apparaat moet upgraden?

Overigens heb ik geen Fritz!box, maar dit terzijde :mrgreen:
 
Waarom zou ik dan moeten reageren op een mail die afkomstig zou zijn van Fritz! of een melding hier dat ik de firmware van mijn apparaat moet upgraden?

Even bij AVM op de web site kijken? Daarnaast heeft de Fritz!box een ingebouwde firmware update, dus je hoeft alleen maar te klikken op System > Update > Find New Fritz!OS om de nieuwe firmware op te halen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Even bij AVM op de web site kijken? Daarnaast heeft de Fritz!box een ingebouwde firmware update, dus je hoeft alleen maar te klikken op System > Update > Find New Fritz!OS om de nieuwe firmware op te halen.
Het enige juiste antwoord. Dus niet klikken in de mail van je bank, want als die melding echt zo belangrijk is staat deze ook wel op de site, als je de url van de bank zelf intikt.
En niet klikken in de mail van AVM, maar gewoon op de site zelf kijken of gebruik maken van ingebouwde functionaliteit.
En die erfernis moet je meteen vergeten :mrgreen:
 
Dit was het mailtje van AVM:

Sicherheits-Update für Ihre FRITZ!Box verfügbar - bitte installieren!

Sie erhalten diese Nachricht als Nutzer des AVM MyFRITZ!-Dienstes über Ihre dort eingetragene Mailadresse.

AVM hat ein Sicherheits-Update für Ihre FRITZ!Box bereitgestellt, dass weitere Angriffe verhindert. Wir empfehlen dringend, dieses Update durchzuführen.

In zwei Schritten zum Update:

  1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Geben Sie dazu in Ihrem Internetbrowser fritz.box ein.
  2. Klicken Sie im Menü "Assistenten" auf "Update" und folgen den Anweisungen
Falls Sie zuvor den Fernzugriff verwendet haben, ist nicht auszuschließen, dass Zugangsdaten und weitere Passwörter entwendet wurden. AVM empfiehlt dringend, alle mit der FRITZ!Box zusammenhängenden Passwörter und Zugangsdaten zu erneuern. Dazu zählen beispielsweise das Kennwort für das im Push-Service verwendete E-Mail-Konto oder das Kennwort für frei nutzbare VoIP-Anbieter wie Sipgate.

Eine Anleitung dazu finden Sie auf den AVM-Sicherheitsseiten.

Wir bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten und die vorübergehend entstandenen Einschränkungen. Nach dem Update können Fernzugriff und MyFRITZ! wieder sicher eingesetzt werden.


Mit freundlichen Grüßen

AVM GmbH

-- English version

Security Update Available for Your FRITZ!Box - Please Install!

You are receiving this message as a user of AVM MyFRITZ! at the e-mail address registered with this service.

For your FRITZ!Box AVM has made a security update available to prevent any further attacks. We urgently recommend installing this update.

Two steps to the update:

  1. Open the user interface of the FRITZ!Box by entering fritz.box in your web browser.
  2. Click "Update" in the "Wizards" menu and follow the instructions.
If you used remote access previously, it cannot be ruled out that your access data and additional passwords may have been stolen. AVM urgently advises you to change all passwords and login data stored in the FRITZ!Box. These include, for instance, the password for the e-mail account used for push service and the password for free VoIP providers like sipgate.

For instructions on this see the AVM Security pages.

We regret any inconvenience and temporary restrictions to your Internet use this may cause. After the update remote access and MyFRITZ! can be used securely again.


Best regards,

AVM GmbH
Zoals je ziet, er is alleen een linkje naar pagina's met uitleg, voor de rest moet je volgens het mailtje de door mij beschreven update procedure uitvoeren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan