UPC Telefonie : Gratis bellen maar wel Aanvullende Algemene Voorwaarden

F

fistula80

Hallo allemaal,

Op 14 december j.l. hebben wij een brief gekregen van UPC onder het mom van ''een hele prettige verrassing voor uw telefoonrekening''.

Zij bieden per 1 januari aan dat wij 's avonds, 's nachts en in het weekend gratis kunnen bellen naar alle vaste nummers in Nederland. Terwijl aan het abonnementstarief niets veranderd.

Hiervoor moeten wij binnen 2 weken een antwoordkaart tekenen en terugsturen. Indien wij tekenen, geven wij tevens aan akkoord te gaan met de aanvullende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

"Aanvullende voorwaarden voor telefonie van UPC:

Bijzondere leveringsvoorwaarden voor Breedbanddiensten en Telefonie

Artikel 14 komt als volgt te luiden

14.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt een Overeenkomst (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden (de ''Initiële Contractsperiode"), met stilzwijgende verlenging van (telkens) twaalf (12) maanden (de "Verlengingsperiode(n)". De Verlengingsperiode vangt (steeds) aan op de dag volgend op de dag waarop de voorgaande contractsperiode is verstreken. Na de Initiële Contractsperiode kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2, tussentijds, tot uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan het aflopen van de betreffende Verlengingsperiode worden beëindigd, door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

14.2 De Klant kan de Overeenkomst alleen met instemming van UPC Nederland binnen de in artikel 14.1 genoemde Initiële Contractsperiode beëndigen. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt, hetzij binnen de Initiële Contractsperiode met instemming van UPC Nederland, hetzij binnen de desbetreffende Verlengingsperiode met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1, dan wel UPC Nederland de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 14 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, is UPC Nederland gerechtigd de abonnementsvergoedingen voor de resterende periode, en - voor zover het een beëindiging binnen de Initiële Contractsperiode betreft, eventuele, nog niet eerder in rekening gebrachte installatie - of aansluitkosten voor deze OVereenkomst - bij de klant in rekening te brengen tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven.


Het is mij duidelijk dat zij deze aanbieding maken, zodat wij akkoord gaan met deze nieuwe algemene voorwaarden.....

Wie heeft deze brief ook gehad?? En doen..of niet doen? Ik vind het een vreemd verhaal!
 
fistula80 zei:
Hallo allemaal,

Op 14 december j.l. hebben wij een brief gekregen van UPC onder het mom van ''een hele prettige verrassing voor uw telefoonrekening''.

Zij bieden per 1 januari aan dat wij 's avonds, 's nachts en in het weekend gratis kunnen bellen naar alle vaste nummers in Nederland. Terwijl aan het abonnementstarief niets veranderd.

Hiervoor moeten wij binnen 2 weken een antwoordkaart tekenen en terugsturen. Indien wij tekenen, geven wij tevens aan akkoord te gaan met de aanvullende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

"Aanvullende voorwaarden voor telefonie van UPC:

Bijzondere leveringsvoorwaarden voor Breedbanddiensten en Telefonie

Artikel 14 komt als volgt te luiden

14.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt een Overeenkomst (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden (de ''Initiële Contractsperiode"), met stilzwijgende verlenging van (telkens) twaalf (12) maanden (de "Verlengingsperiode(n)". De Verlengingsperiode vangt (steeds) aan op de dag volgend op de dag waarop de voorgaande contractsperiode is verstreken. Na de Initiële Contractsperiode kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2, tussentijds, tot uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan het aflopen van de betreffende Verlengingsperiode worden beëindigd, door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

14.2 De Klant kan de Overeenkomst alleen met instemming van UPC Nederland binnen de in artikel 14.1 genoemde Initiële Contractsperiode beëndigen. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt, hetzij binnen de Initiële Contractsperiode met instemming van UPC Nederland, hetzij binnen de desbetreffende Verlengingsperiode met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1, dan wel UPC Nederland de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 14 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, is UPC Nederland gerechtigd de abonnementsvergoedingen voor de resterende periode, en - voor zover het een beëindiging binnen de Initiële Contractsperiode betreft, eventuele, nog niet eerder in rekening gebrachte installatie - of aansluitkosten voor deze OVereenkomst - bij de klant in rekening te brengen tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven.


Het is mij duidelijk dat zij deze aanbieding maken, zodat wij akkoord gaan met deze nieuwe algemene voorwaarden.....

Wie heeft deze brief ook gehad?? En doen..of niet doen? Ik vind het een vreemd verhaal!

het totale verhaal is dat je overstapt naar eeen ander telefonie abonement voor niks wat normaal ook niks kost alleen 20 euro administratie kosten nu is het zo dat je telefonie contract wel met 1 jaar wordt verlengt
 
Heb je nu gewone Digitale Telefonie Basis ( € 9,95) en bieden ze je nu het Digitale Telefonie Freetime aan (€ 14,95) voor de prijs van Digitale Telefonie Basis?
Dan bespaar je dus € 5 per maand + telefoonkosten (avond weekend).

Die aanvullende voorwaarden gelden voor alle nieuwe abbonnee's. Het houd in dat je niet meer per maand, maar alleen nog maar per jaar kunt opzeggen.
Ben je tevreden over UPC telefonie en ben je niet van plan de komende maanden op te zeggen of te verhuizen naar een niet UPC gebied, lijkt mij dat niet echt een groot probleem.

Maar ik ken jouw situatie niet en kan dus niet voor je beslissen.
 
Uitgevers en aanbieders van diensten mogen volgens dit wetsontwerp dit soort abonnementen na afloop van de looptijd alleen nog omzetten in contracten voor onbepaalde tijd, die direct opzegbaar zijn. Dit betekent onder andere dat sportscholen niet langer een jaarabonnement stilzwijgend mogen verlengen. De maximum opzegtermijn wordt teruggebracht van drie maanden naar één maand. Ronald Wouters, directeur van brancheorganisatie Fit!vak liet weten dat de sector binnenkort met een eigen gedragscode komt. Een nieuwe wet maakt een dergelijke gedragscode echter overbodig.
Het wetsontwerp is onder andere het gevolg van een onderzoek dat Kassa eerder dit jaar liet houden, waaruit bleek dat 40 % van de ondervraagden een abonnement heeft op een tijdschrift, krant of internetdienst alleen omdat men is vergeten het abonnement tijdig op te zeggen.


Verenigingen zonder winstoogmerk mogen in de toekomst wel het lidmaatschap automatisch verlengen. Zij worden in de nieuwe wet wel verplicht om de leden/abonnees tijdig te waarschuwen dat zo’n verlenging eraan zit te komen, zodat men nog desgewenst op kan zeggen.


Het wetsontwerp regelt ook dat abonnementen op dezelfde manier kunnen worden opgezegd als ze kunnen worden aangegaan. Dus een abonnement dat via internet is besteld, moet ook via dat medium kunnen worden opgezegd en niet per brief, zoals nu vaak geëist wordt.


Het wetsontwerp sluit aan bij de regelgeving zoals die nu geldt voor de energie- en telefonie-bedrijven. Het Ministerie van Economische Zaken is bezig om een soortgelijke regeling te maken voor onder meer de ADSL-aanbieders. Maar voor andere sectoren, zoals de uitgeverijen, rekent het ministerie vooralsnog op zelfregulering, zo blijkt uit een schriftelijke reactie die het Ministerie aan Kassa gaf.

En hoe zit het hier dan mee??
 
Zoals ook duidelijk in het verhaal staat is het een wetsontwerp. Dit betekent dat het eerst nog door kamers goedgekeurd moet worden voor het een wet kan worden.
Al met al kan dat nog een paar jaar duren. Helaas!!!!
 
Ok, bedankt voor jullie reacties :)

Ik denk dat ik het dan maar doe...maar het is natuurlijk een lokkertje omdat je gelijk voor de veranderde voorwaarden tekent, maar we zijn verder best tevreden over UPC :) Thanks again!
 
Terug
Bovenaan