Schuldeisers ZONDER aandelen.........

A

Anonymous

Over enkele weken zal de Hoge Raad uitspraak doen inzake een schuld van 192 miljoen aan ICH (zoals waarschijnlijk bekend) Dat is 1 van de groteren. Anderen zijn o.a. een aantal banken. (Die nog steeds uitstel verlenen van rentebetalingen) Er zijn echter ook nog VELE kleine schuldeisers: Degenen die er achter zijn gekomen, dat hun modemborg achter de "helsdeur" weg moet komen. :} Als upc dat in hun balans heeft meegenomen, moet hun schuld groter zijn dan aangegeven. Ik zou wel eens willen weten hoeveel borgen (nog) niet zijn terug betaald en hoeveel daar van NOOIT terug zullen worden betaald....... (Mag je dat dan diefstal noemen ? Of heeft dat verschijnsel een andere naam, die door de wet zou worden gedekt ?) :][
 
Terug
Bovenaan