• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Return wi-fi modem

Status
Niet open voor verdere reacties.
J

JoseGomez

Sorry, I don't speak Dutch (google-translate below)

I'm leaving the flat where I live this weekend. I cancelled the contract on the internet yesterday and I'd like to return the wi-fi modem today if possible . Obviously I will pay the cost of the registered mail with PostNL and the service until the contract ends. Where can I send it back?

Thanks in advance.

---------
Google translator

Ik verlaat de flat waar ik woon dit weekend. Ik annuleerde de overeenkomst op het internet gisteren en ik zou graag de wi-fi modem terug vandaag indien mogelijk. Uiteraard zal ik de kosten van de aangetekende brief met PostNL en de service betalen tot het contract afloopt. Waar kan ik het terugsturen?


Dank bij voorbaat.
 
from Ziggo.nl: https://www.ziggo.nl/klantenservice/administratie/omruilen-terugsturen

Terugsturen na opzeggen

Wilt u na een opzegging apparaten terugsturen? Alle apparatuur die u van Ziggo in bruikleen heeft ontvangen, stuurt u terug. Ziggo levert alle modems in bruikleen. Heeft u Internet en/of Telefonie van Ziggo? U hoeft geen contact met ons op te nemen. Wij sturen wij u automatisch een sticker met een begeleidende brief. In de brief staat hoe en wanneer u het apparaat kosteloos terugstuurt.

Apparatuur die u niet in bruikleen heeft ontvangen (zoals een DECT-telefoon of Digitale SD ontvanger) zijn uw eigendom. U hoeft ze dus niet terug te sturen. Heeft u na een opzegging een apparaat niet meer nodig? Gooi het niet zomaar weg. Breng het apparaat naar een scheidingsstation in uw gemeente. Zij recyclen het apparaat op een milieuvriendelijke manier.

Verhuist u naar het buitenland en/of kunt u het apparaat niet terugsturen na de opzegdatum? Geef dit door aan onze Klantenservice. U kunt het apparaat dan eerder terugsturen.


Google translate:

Returning after cancel

Do you want to post a notice to return devices? All equipment that you have received on loan from Ziggo send you back. Ziggo provides all modems on loan. If you have Internet and / or telephony Ziggo? You need to take. Not contact us We we'll automatically send you a sticker with a cover letter. The letter states how and when you return the device free of charge.

Equipment that you have not received loan (such as a DECT phone or SD Digital Receiver) are your property. You do not need to send them back. If after a termination device is no longer needed? Do not throw it away just. Take the unit to a separation station in your town. They recycle the equipment in an environmentally friendly manner.

Are you moving abroad and / or the device can not return after the termination date? Pass this on to our Customer Service. The unit can send it back sooner.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan