Opzeggen chello

R

ruffalo

Ik heb sinds februari 2005 chello light, daarvoor had ik chello easy. Is de opzegtermijn nu een maand of zit ik nog steeds aan een jaarcontract?

laat maar....wordt steeds verlengd met een jaar......ik had ff in het forum moeten zoeken
 
Contract wordt steeds verlengd met 1 jaar. Maaaaaar, na 1 jaar heb je wel de mogelijkheid om per maand op te zeggen.
Het eerste jaar zit je er dus alleen aan vast.
 
kitedemon zei:
Contract wordt steeds verlengd met 1 jaar. Maaaaaar, na 1 jaar heb je wel de mogelijkheid om per maand op te zeggen.
Het eerste jaar zit je er dus alleen aan vast.
Sorry maar je hebt de Algemene voorwaarden niet goed gelezen of begrepen.

ARTIKEL 20 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
20.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden (de “Initiële Contractsperiode”), met stilzwijgende verlenging van (telkens) twaalf (12) maanden (de “Verlengingsperiode(n)”). De Verlengingsperiode vangt (steeds) aan op de dag volgend op de dag waarop de voorgaande contractsperiode is verstreken. Na de Initiële Contractsperiode kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 20.2, tussentijds, tot uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan het aflopen van de betreffende Verlengingsperiode worden beëindigd, door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.


Dus als je niet minimaal 1 maand voor het verstrijken van een contractperiode (12 maanden) opzegt, zit je er weer voor een contractperiode (12 maanden) aan vast.
Dus niks na een jaar per maand opzeggen.

Dit geld voor alle klanten die hun abonnement na 1 januari 2005 hebben afgesloten of veranderd.
Bij iedere verandering van de abonnementsvorm (sneller/trager internet, of afsluiten van een pakket), krijg je namelijk een nieuw contract en zit dan vast aan bovengenoemde voorwaarden.
 
Aha. Dan ben je dus genaa*d laten we het maar zo zeggen.
Ik had een abo van 2003 en kon per maand opzeggen. Dat is dan jammer voor de mensen
die met een slechte verbinding zitten.
Per aug zit mijn abo er op. Ik heb de retourbox al in huis en men deed niet moeilijk met opzeggen.
Gewoon per telefoon.
 
En waar kan ik dan in de voorwaarden vinden dat je voor 2005 een abbo hebt je gewoon per maand kan opzeggen?
Ik kan dit namelijk nergens in de voorwaarden vinden.
En bij mij zitten ze namelijk ook te zeuren dat ik er weer een jaar aan vast zit. :-\
 
Dat staat in de oude voorwaarden die je (uiteraard) niet meer op de UPC site kunt vinden.
Maar eens goed zoeken of je ze niet meer op papier hebt.

Let wel op. Als je na 1 januari 2005 je abonnement hebt veranderd, up,- / downgrade, of bv een pakket hebt genomen met telefoon erbij dan is er een nieuw abonnement ingegaan met de bijbehorende nieuwe voorwaarden.ARTIKEL 20 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
20.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumtermijn van twaalf (12) maanden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Daarna kan de Overeenkomst tussentijds tegen het einde van een kalendermaand
worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand.
20.2 Opzegging per telefoon of e-mail is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door UPC, waarbij de opzegtermijn gaat lopen op de datum van dagtekening van de schriftelijke bevestiging van UPC.
Bron: Algemene Voorwaarden December 2002

In 2003 zijn er aanvullende voorwaarden gekomen voor entry, light en plus. Daarbij is aan de duur van de overeenkomst niets veranderd.
Met ingang van 1 jan 2005 zijn de voorwaarden aangepast. Daarbij is de duur van de overeenkomst gewijzigd naar 1 jaar met stilzwijgende verlenging van 1 jaar.
 
Ik heb mijn abonement in jaren niet veranderd, kan me tenminste niet herinneren dat ik ooit wat heb veranderd.
Ben alleen eind 2004 verhuist, maar dat kan geen reden zijn dat ze dat als een nieuwe abonnement zien.
De vraag blijft dan, moet ik dit accepteren of ga ik moeilijk doen en het bedrag van de bank terughalen en zien wat er gebeurt en eventueel het via de rechtsbijstand verzekering uitvechten?
 
Betaling wel of niet terughalen :-\.
Als je betaalt en je hebt gelijk dan kan het even duren voor je je geld terug hebt.
Betaal je niet, of haalt het terug, dan zet UPC de incasso in werking, dus herrineringen met extra kosten en inschakeling incassobureau.
Daar zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten.

Een verhuizing is bij UPC, vreemd genoeg, ook een verandering van abonnement. Maar als dat in 2004 was zou het niet uit moeten maken.

Neem nog een keer contact op met de helpdesk, of met een van de UPC medewerkers die op dit forum komen en leg alles nog eens uit en vraag vooral waarom zij denken dat jij onder de nieuwe voorwaarden zou vallen.
Dus wat er bij jou veranderd is na 1 jan 2005.
 
Terug
Bovenaan