• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Opzeggen Chello Classic maar geen geldig contract

  • Onderwerp starter Onderwerp starter arti
  • Startdatum Startdatum
A

arti

Mijn vriendin wil haar chello verbinding opzeggen omdat ze gaat verhuizen, op zich is het opzeggen niet zo'n probleem maar meer dat de resterende maanden wel doorbetaald moeten worden. Maar nu kwamen wij er achter dat mijn vriendin nooit ergens een handtekening onder heeft gezet tijdens de toenmalige installatie van het modem. Nu vraag ik mij af of er nu officieel sprake is van een abonnement omdat er niks is ondertekend, en zou ik met dit gegeven onder de resterende maanden uit kunnen komen?

of heeft er iemand een andere oplossing?
 
Als je vriendin niet getekent heeft is er geen officieel contract.
Omdat ze echter de monteur heeft toegestaan de installatie te plaatsen en er vervolgens maandenlang gebruik van maakt en ook betaald, is ze indirect accoord gegaan met een abbonnement en de bijbehorende voorwaarden.
Het zal dus moeilijk zijn om er onderuit te komen, ook al is er geen handtekening geplaatst.
Vraag het eea maar eens na bij een wetswinkel.

Hint: Als jouw vriendin verhuisd naar een niet UPC gebied kan ze alles opzeggen.
 
wanneer je vriendin naar een gebied vehuist wat buiten upc ligt
dan hoef je vlogens mij de resterende maanden niet betalen
 
Zo te zien heeft zij een mondelinge overeenkomst gesloten, en dat is ook rechtsgeldig. Zoals Johnny54 zegt, is dat als je de andere partij dingen laat doen waar je voor moet betalen, ga je akkoord met de voorwaarden en sluit je een overeenkomst.
 
Zo te zien heeft zij een mondelinge overeenkomst gesloten, en dat is ook rechtsgeldig.
Mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig maar moeten wel bewezen kunnen worden.

Zoals Johnny54 zegt, is dat als je de andere partij dingen laat doen waar je voor moet betalen, ga je akkoord met de voorwaarden en sluit je een overeenkomst.
Niet helemaal zo volgens mij. Als ik bijv. iemand mijn ramen van mijn huis zie schoonmaken en die belt even later aan en vraagt om daar betaald voor te worden, dan heeft ie toch echt pech. Of als ik een site bezoek waarop staat dat ik akkoord ga met allerlei voorwaarden als ik wat door die site surf, dan kunnen ze mooi de boom in.

Als je gebruik maakt van de dienst van cHELLo en ook nog de rekeningen betaald is er sprake van een overeenkomst. Ik zou niet weten onder welke voorwaarden. UPC zal ongetwijfeld beweren dat hun voorwaarden van toepassing zijn. Als je er zin in hebt kun je daar jaren ruzie overmaken met UPC. Krijg je gezellig deurwaarders op bezoek en mag je dagen in de rechtzaal doorbrengen en het kost je bakken met geld. Grote bedrijven en juridische intimidatie gaan vaak samen. Maar misschien zijn slechts algemene, wettelijk bepaalde voorwaarden van toepassing zonder schriftelijk contract.
 
Mithrandir zei:
Mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig maar moeten wel bewezen kunnen worden.


Niet helemaal zo volgens mij. Als ik bijv. iemand mijn ramen van mijn huis zie schoonmaken en die belt even later aan en vraagt om daar betaald voor te worden, dan heeft ie toch echt pech. Of als ik een site bezoek waarop staat dat ik akkoord ga met allerlei voorwaarden als ik wat door die site surf, dan kunnen ze mooi de boom in.

Als je gebruik maakt van de dienst van cHELLo en ook nog de rekeningen betaald is er sprake van een overeenkomst. Ik zou niet weten onder welke voorwaarden. UPC zal ongetwijfeld beweren dat hun voorwaarden van toepassing zijn. Als je er zin in hebt kun je daar jaren ruzie overmaken met UPC. Krijg je gezellig deurwaarders op bezoek en mag je dagen in de rechtzaal doorbrengen en het kost je bakken met geld. Grote bedrijven en juridische intimidatie gaan vaak samen. Maar misschien zijn slechts algemene, wettelijk bepaalde voorwaarden van toepassing zonder schriftelijk contract.

Je maakt gebruik van een dienst van UPC/Chello, je laat de monteur binnen en de boel aansluiten.....Je betaalt de rekeningen.
Je hebt dus een overeenkomst met UPC/Chello.
Als je gaat verhuizen buiten het UPC gebied en je hebt nog een jaarcontract lopen dan moet je de resterende maanden die je buiten het UPC gebied woont, betalen.

Bij ADSL zeggen ze niet voor niets: als u binnen het jaar verhuist, neem geen ADSL vanwege het jaarcontract dat je hebt....want je moet dat jaar betalen......
Of je moet wat kunnen regelen met UPC...... ;D
 
Tony zei:
Als je gaat verhuizen buiten het UPC gebied en je hebt nog een jaarcontract lopen dan moet je de resterende maanden die je buiten het UPC gebied woont, betalen.

Hmmm, twijfel gevalletje volgens mij:

21.1 UPC kan - onverminderd de overige haar toekomende rechten - de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of onmiddellijk beëindigen zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit:

[...]

• indien de Klant verhuist naar een plaats buiten het verzorgingsgebied van UPC; 

Dit artikel is meer voor UPC zelf. UPC zorgt hiervoor dat mensen geen recht hebben op een abonnement als ze buiten het verzorgingsgebied gaan wonen.
Als je een jaarcontract hebt dan zijn ze volgens mij niet verplicht om het contract te beeindigen.
 
Artikel 21 OPSCHORTING, BEËINDIGING
21.1 UPC kan – onverminderd de overige haar toekomende rechten - de levering van de chello Service geheel of
gedeeltelijk opschorten of onmiddellijk beëindigen zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid
voortvloeit:
- indien de Klant handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op enige andere wijze enige verplichting
jegens UPC niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, tenzij de ernst van de niet-nakoming ontbinding niet
rechtvaardigt;
- in geval van een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (voorlopige) surseance van
betaling, (aanvraag van) faillissement of onder curatelestelling van de Klant of indien onder de Klant executoriaal
beslag is gelegd en het beslag niet na dertig (30) dagen is opgeheven; waarbij de Klant verplicht is UPC terstond
van de beslaglegging op de hoogte te stellen;
- indien het netwerk, het telecommunicatieverkeer, de computersystemen van UPC of derden hinder ondervinden
als gevolg van de wijze waarop de Klant gebruik maakt van de chello Service;
- indien de Klant geen toegang verleent tot de Locatie ten behoeve van controle, onderhoud, reparatie of vervanging;
- indien de Klant verhuist naar een plaats buiten het verzorgingsgebied van UPC;- indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken;
- indien bij UPC gerede twijfel bestaat of de Klant na intrekking van de machtiging tot automatische incasso aan
zijn betalingsverplichting kan blijven voldoen;
- indien de Klant niet op het eerste verzoek van UPC zekerheid stelt tot nakoming van zijn of haar verplichtingen.
21.2 Opschorting ingevolge het vorige lid laat onverlet dat de Klant verplicht blijft de vergoedingen genoemd in artikel 3.2 aan UPC te voldoen.

Als je het zo leest dan houdt Chello je aan je jaarcontract als je dat nog hebt lopen als je gaat verhuizen.....
 
8)

Kewl... Kun je direct gaan bellen dat je verbinding het niet doet en welke dus ook nooit zal werken, wat betekend dat je je geld dubbel terugkrijgt voor die maand omdat ze gedurende een maand geen diensten hebben geleverd (of loopt dat niet meer ???) Ofwel, je KRIJGT die maanden omdat ze hun levering niet kunnen voldoen!

Lijkt me een spannende actie voor de rechter.. Ik denk dat zelfs een prodeo advocaat je kan laten winnen.

'Goeie actie van Pearl.. euh UPC'

8)
 
Ik heb laatst de helpdesk gevraagd wat er gebeurt als ik naar een gebied verhuis waar geen UPC is en je kunt dan gewoon onder het jaarcontract uit. Zij kunnen je immers geen diensten meer verlenen. Maar ja ander koekie als je daar, waar je naartoe gaat wel upc hebt. Dan zit je er toch echt aan gebakken.
 
Terug
Bovenaan