• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

OPTA: Geen toegang tot UPC-netwerk voor KPN

W

WSC

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, kortweg de Opta, heeft het verzoek van KPN om toegang te verkrijgen tot het kabelnetwerk van UPC afgewezen. Volgens de Opta voldoet KPN op dit moment nog niet aan de geldende voorwaarden voor toegang. Bovendien is de autoriteit onvoldoende overtuigd van het feit dat er een onoplosbaar geschil bestaat tussen KPN en UPC, omdat de twee partijen niet voldoende onderhandeld hebben. De Opta kan daardoor op dit moment geen bindende uitspraken doen in deze zaak. Aan een inhoudelijke toets van het verzoek van KPN is de Opta niet toegekomen.

KPN had op 21 november 2004 een geschil aanhangig gemaakt bij de Opta om toegang te verkrijgen tot het netwerk van UPC. De telecomgigant wil namelijk een digitaal pakket met radio- en televisieprogramma's aanbieden en heeft daarvoor kale netwerkcapaciteit nodig, dat wil zeggen ruimte op het netwerk waarbij niet is aangegeven welke specifieke programma's doorgegeven zullen worden. KPN baseert zijn verzoek op artikel 8.7 uit de oude Telecommunicatiewet. De Opta had eerder al bepaald dat de strekking van het betreffende artikel niet zover reikte. Toegang kan slechts gevraagd worden voor de doorgifte van specifieke programma's. Verder is de Opta gebleken dat er geen sprake is van een definitief geschil tussen KPN en UPC, omdat laatstgenoemde nog niet in staat is gesteld een definitief oordeel te geven over het verzoek tot toegang.

Op verzoeken van bedrijven om toegang te verkrijgen tot kabelnetwerken van andere bedrijven is tot de zomer van 2005 artikel 8.7 van de Telecommunicatiewet van toepassing. De Opta is op dit moment bezig met een economische marktanalyse van de omroepmarkt. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen op 1 april 2005 gepresenteerd worden. Wanneer de definitieve resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zal de Europese Commissie ruimte krijgen voor inspraak en instemming. Wanneer dat proces is afgerond zal artikel 8.7 van de oude Telecommunicatiewet vervallen. Dan zal ook duidelijk zijn of, en zo ja welke, verplichtingen aan onder meer UPC opgelegd zullen worden om KPN en andere gegadigden toegang te laten verkrijgen tot het kabelnetwerk.

Bron: Tweakers.net
 
Terug
Bovenaan