• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

OPTA gaat tarieven Kabelexploitanten onderzoeken

D

dutchphoto

De OPTA gaat een onderzoek instellen naar de tarieven die de kabelexploitanten (de 5 grootste w.o. UPC) berkijken. Volgens de OPTA zijn de prijzen sneller gestegen dan de inflatie

"
Soort  :  Persbericht

Presentatie uitkomsten marktanalyse omroep

Den Haag, 19 mei 2005. Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, gaat de prijzen van het standaardpakket (de meest voorkomende abonnementsvorm) van de vijf grootste Nederlandse kabelaanbieders onderzoeken, om te bezien of deze in redelijke verhouding tot de kosten staan. Het gaat om UPC, Essent, Casema, Multikabel en Delta NV, die bij elkaar 92% van de Nederlandse kabelaansluitingen verzorgen. Om te kunnen bepalen wat redelijke kosten zijn, gaat OPTA onderzoek doen bij de kabelmaatschappijen. Om dat mogelijk te maken moeten eerst de vandaag gepresenteerde ontwerp-marktbesluiten definitief worden vastgesteld. Het is daarom voor OPTA nu nog niet mogelijk een uitspraak te doen over de redelijkheid van de hoogte van de huidige abonnementsprijzen.

De overige, veelal kleine, Nederlandse kabelmaatschappijen (die lagere tarieven hanteren dan de grote vijf) krijgen alleen de lichtere verplichting om voor de consument inzichtelijk te maken hoe hun abonnementsprijs precies is opgebouwd. De verschillende ‘verplichtingen’ zijn maatregelen die door OPTA aan kabelmaatschappijen worden opgelegd, met het doel de marktwerking te verbeteren en de eindgebruiker te beschermen.

Voor wat betreft de (groothandels)markt voor distributie van radio- en televisie concludeert OPTA dat alleen de grootste vijf kabelmaatschappijen diverse verplichtingen opgelegd krijgen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waar ook voor de overige kabelmaatschappijen bepaalde verplichtingen gelden. De drie grootste kabelaanbieders, UPC, Essent en Casema kunnen op deze markt de grootste economische macht uitoefenen. Dit resulteert voor hen in een zwaardere set verplichtingen dan voor Multikabel en Delta NV. Door deze maatregelen blijven programma-aanbieders in staat hun programma’s via de kabel door te geven.

Opta komt tot deze conclusies op basis van uitgebreide analyses van de Nederlandse omroepmarkt. De nieuwe telecommunicatiewet, die op 19 mei 2004 in werking trad, gaf Opta hiertoe opdracht. Vandaag zijn de ontwerpbesluiten gepresenteerd. Deze gaan nu een uitgebreide nationale consultatieprocedure in, waarbij een ieder zijn zienswijze tegen de besluiten kan indienen bij Opta. Daarnaast kunnen de collega-toezichthouders in de Europese Unie hun mening naar voren brengen en dient de Europese Commissie met de besluiten in te stemmen. Opta verwacht dat de besluiten in het najaar in werking treden.

Opta bepaalt voor in totaal 19 markten voor elektronische communicatie of er voldoende concurrentie is. Meer informatie over de marktanalyses is te vinden op de website van Opta: www.opta.nl"


Bron OPTA en Nos
 
Terug
Bovenaan