intrekken machtiging

B

bertusplop

in artikel 21.1 van de alg. voorwaarden van chello staat :
OPSCHORTING, BEËINDIGING
- indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken


als ik dat nou zou doen omdat ik ontevreden ben zou me dat dan geld gaan kosten bij chello???
 
21.1 UPC kan – onverminderd de overige haar toekomende rechten - de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of onmiddellijk beëindigen zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit:
- indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken;
21.2 Opschorting ingevolge het vorige lid laat onverlet dat de Klant verplicht blijft de vergoedingen genoemd in artikel 3.2 aan UPC te voldoen.
Hoop jij dat jouw contract met chello beëindigd wordt door het intrekken van de automatische incasso?

Ik denk niet dat chello dat zal doen, maar wel evt. de levering zal opschorten en gebruik maken van Art 21.2 Dus jij blijft dan verplicht te betalen. Als je niet betaald zal chello een deurwaarder sturen om de openstaande rekeningen te innen.
 
ik ga de machtiging ook intrekken....   Ik wil niet meer dat ze zomaar elk bedrag van mijn rekening kunnen halen.  Ik moet uitteraard mijn contract een jaar minstens volbrengen en dat doe ik dus ook...   Maar ik ga wel ZELF de betalingen verzorgen, want daar heb ik voor getekend... Het welkomstgeschenk dat ze me gestuurd hadden is defect en ik heb ettelijke malen gebeld en elke keer zeggen ze dat ze het zullen opsturen, maar na bijna twee maanden nog steeds niets gezien. En op het contactformulier antwoorden ze al helemaal niet...  Hufters zijn het...  Ik heb al geinformeerd of ik het abonnementsgeld dagelijks kan betalen, maar dat mag niet, anders zou ik het zelfs per uur doen. Het zijn HUFTERS daar in Nieuwerkerk aan de IJssel, oplichters...  De aangetekende om op te zeggen ligt al klaar met de intrekking van de machtiging. En er is mij verteld dat ze zelfs die machtiging naast zich neer zouden kunnen gaan leggen totdat ik een jaar er op heb zitten. Ik ben benieuwd...
 
Als er zaken zijn die UPC langdurig nalaat, niet goed regelt, of je snelheid langere tijd te laag is, dan kun je je beroepen op het opschortingsrecht. Je zult uiteindelijk en ten alle tijden aan je contract moeten voldoen, maar je kunt wel je betaling uitstellen totdat de zaken waarover je klaagt opgelost zijn.
Het moet dan opgestuurd worden naar:

UPC Nederland
t.a.v. Directeur Consumentenzaken
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam


Wellicht kan iemand hier een voorbeeldje plaatsen van zo'n opschortingsbrief... ::)
 
XiniX zei:
Als er zaken zijn die UPC langdurig nalaat, niet goed regelt, of je snelheid langere tijd te laag is, dan kun je je beroepen op het opschortingsrecht. Je zult uiteindelijk en ten alle tijden aan je contract moeten voldoen, maar je kunt wel je betaling uitstellen totdat de zaken waarover je klaagt opgelost zijn.
Het moet dan opgestuurd worden naar:

UPC Nederland
t.a.v. Directeur Consumentenzaken
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam


Wellicht kan iemand hier een voorbeeldje plaatsen van zo'n opschortingsbrief... ::)

[EIGEN NAAM]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


[NAAM BEDRIJF]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


[WOONPLAATS, DATUM]


Geachte heer, mevrouw,

Op [DATUM LAATST VERZONDEN BRIEF] heb ik u reeds de gelegenheid gegeven mijn [KLACHT/KLACHTEN] met betrekking tot de abonnementsovereenkomst te verhelpen.
Tot nu toe heeft u echter niets ondernomen om mij tegemoet te komen.
Door middel van deze brief geef ik u nu de laatste kans om op afdoende wijze mijn [KLACHT/KLACHTEN] op te lossen.
Ik verwacht dat u binnen twee weken mijn klacht in behandeling neemt.
Indien u niets onderneemt binnen de gestelde termijn of de oplossing die u biedt onvoldoende is, zal ik verdere juridische stappen nemen.
Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,[HANDTEKENING][EIGEN NAAM]
 
weer zo'n onderwerp wat al uitgekauwd is

Is al heel veel over gezegt hierzo

Hou er rekening mee dat die chello eikels 1 euro of meer rekenen
voor een acceptgiro vodje, dat komt er nog bij.

12x2,20371gld=26,45

Tel uit je verlies!!

met een aut. inc. kan je binnen 30 dagen storneren .
Laatst was op TV bij kassa dat het zelfs tot BINNEN een jaar kan.
 
Terug
Bovenaan