• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Contract breken / opzeggen

D

dolledolly

??? Ik heb sinds augustus Chello kabel internet. Nu ga ik verhuizen, wat problemen in de relatie... :(

Nu ga ik naar een plaats waar ze geen Chello hebben. Is er een bepaalde voorwaarde om het contract te breken ivm relatiebreuk ofzo?
Zou ik anders nog met die verhoging van 2 euro kunnen zeggen dat ik wil breken?

Graag reacties!
Alvast bedankt!
 
Lees even de algemene voorwaarden. Volgens mij kan je op deze manier gewoon onder je chello abonnement uit. En anders kan je via de servicedesk van chello denk ik ook wel aan de juiste info komen. Mij hebben ze ook aan alle informatie geholpen om mijn abo op te zeggen.
 
De AV van UPC zegt het volgende;
De mensen die voor juli 2002 zijn aangemeld komen terecht in een 3 maanden contract en de mensen die zijn aangemeld na juli 2002 komen terecht in een jaar contract.
Tijdens het contract kan je het abonnement alleen beeindigen als je gaat verhuizen buiten jouw regio van UPC.

WIL JE VAN CHELLO AF TIJDENS JE CONTRACT??
Doe dan het volgende;
Geef bij UPC een verhuizing door buiten de UPC verzorgings gebied Den Haag bijv .
Het abonnement wordt dan met een opzegtermijn van een maand beeindigd!
 
Volgens mij kan je nu eigenlijk niet meer je contract opzeggen. Je had het kunnen doen op grond van de wijzigingen van de AV (o.a. prijswijziging), maar dat had je uiterlijk 1 januari j.l. moeten doen. In de AV staat volgens mij dat als je naar buiten het upc-gebied verhuist, de overeenkomst wel wordt ontbonden, maar dat je wel gewoon moet blijven betalen tot het hele jaar voorbij is. Ik snap dit ook wel een beetje van upc omdat je anders gewoon als klant kan zeggen dat je verhuist naar buiten het upc-gebied en zo onder je contract uit kan komen.
Jammer dat toen je de overeenkomst aanging (aug. '02) de minimale duur van het contract 12 maanden was, als wat anonyman hierboven zegt klopt (zal wel zo zijn).
Je kan gewoon proberen om op te zeggen met als reden dat je verhuist naar buiten het upc-gebied, misschien lees ik de AV wel verkeerd of is upc op dit punt coulant/onwetend... :)
Het is nl. ook gewoon een kwestie van overmacht voor jou dus zou niet zo leuk zijn als je nu nog gewoon meer dan een halfjaar abonnementsgeld moet gaan betalen.
 
Laurens lees de AV goed and please Believe me, als er een iemand is die weet hoe het bij UPC werkt dan ben ik het wel omdat ik daar zelf werk
 
Ik zeg niet dat ik weet hoe het bij UPC werkt, ik say only what er in de AV staat, nl. dit:

Code:
21.1 UPC kan - onverminderd de overige haar toekomende rechten - de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of onmiddellijk beëindigen zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit: 
• indien de Klant handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op enige andere wijze enige verplichting jegens UPC niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, tenzij de ernst van de niet-nakoming ontbinding niet rechtvaardigt;  
• in geval van een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement of onder curatelestelling van de Klant of indien onder de Klant executoriaal beslag is gelegd en het beslag niet na dertig (30) dagen is opgeheven; waarbij de Klant verplicht is UPC terstond van de beslaglegging op de hoogte te stellen;  
• indien het netwerk, het telecommunicatieverkeer, de computersystemen van UPC of derden hinder ondervinden als gevolg van de wijze waarop de Klant gebruik maakt van de chello Service;  
• indien de Klant geen toegang verleent tot de Locatie ten behoeve van controle, onderhoud, reparatie of vervanging;  
• INDIEN DE KLANT VERHUIST NAAR EEN PLAATS BUITEN HET VERZORGINGSGEBIED VAN UPC;
• indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken;  
• indien bij UPC gerede twijfel bestaat of de Klant na intrekking van de machtiging tot automatische incasso aan zijn betalingsverplichting kan blijven voldoen;  
• indien de Klant niet op het eerste verzoek van UPC zekerheid stelt tot nakoming van zijn of haar verplichtingen.  
 
21.2 OPSCHORTING INGEVOLGE HET VORIGE LID LAAT ONVERLET DAT DE KLANT VERPLICHT BLIJFT DE VERGOEDINGEN GENOEMD IN ARTIKEL 3.2 AAN UPC TE VOLDOEN.

Waar staat hierboven of ergens anders in de AV dat je niet hoeft door te betalen bij verhuizing buiten het UPC-gebied?
 
En WAAR staat nou, wat de sancties zijn tegen contractbreuk door joep zelf ? (En reken maar dat dat voorkomt: heb ik bewijs van)
 
Ter aanvulling op mijn vorige post:

In het stuk AV wat ik heb gekwoot staat ook dat UPC gerechtigd is om de chello-dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten/beeindigen als de klant de automatische incasso intrekt! Echter in de praktijk doen ze dat niet maar sturen ze een acceptgiro met een boete, geloof ik. Dit staat zo in de faq. Op deze manier zou het dus ook kunnen zijn dat als je zegt dat je naar buiten het upc-gebied verhuist, je ook je chello abo kan opzeggen, al lijkt het mij dat je dan ook tegelijkterijd je tv/radio en evt. andere diensten moet opzeggen...maar misschien is zelfs dat niet nodig soms.

En dan nog iets: in art. 15.5 staat dat als je niet thuis bent als de monteur komt voor een storing, upc dan kosten in rekening mag brengen. Dit gebeurt in de praktijk natuurlijk ook niet, en dat is niet zo gek als je bedenkt dat upc zelf heel vaak niet komt opdagen.
 
Ik heb gekeken bij de sterk verouderde faq op subscriber.chello.nl en daar staat inderdaad dat je mag opzeggen als je verhuist naar buiten het upc-gebied:

Code:
wat moet ik doen wanneer ik verhuis naar een plaats buiten het gebied waar chello aangeboden wordt?
Artikel 19.3, lid e van de algemene internetvoorwaarden: u bent gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en zodra u verhuist naar een plaats buiten het chello gebied. De betalingsverplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst eindigt op de laatste dag van de maand van opzegging + een extra maand. Dit betekent dat de klant moet opzeggen en aangeven in welke maand hij/zij verhuist. Tot aan de laatste dag van de maand waarin hij/zij opzegt is betaling verschuldigd. Dus zegt de klant op 21 februari op dan moet hij betalen tot en met 28 februari + een extra maand.

Artikel 19.3 bestaat echter helemaal niet meer in de nu geldende AV. Ook staat nergens meer dat je wel mag opzeggen als je naar buiten het upc-gebied verhuist, dus wat ik al eerder postte blijft alsnog gelden volgens mij...
 
Gewoon opbellen en zeggen dat je niet te spreken ben over de service bla bla bla en dat je per direct op wil zeggen zo heb ik het ook gedaan ik kon de modem en dergelijke inleveren in de dichtsbijzijnde winkel en dan opzeggen of telefonisch ozeggen en de modem opsturen.
 
Terug
Bovenaan