automatisch gewist

  1. H

    Bug later afspelen van eerder deels gekeken opname

    Gegevens: laatste firmware van aug 2013. Autom. wissen staat uit Ik heb al een aantal keer bemerkt dat wanneer ik een eerder opgenomen programma deels bekijk en de volgende dag verder wil kijken , het programma uit de lijst met opgenomen programma's is verdwenen. Dit gebeurt zoals ik het nu...
Terug
Bovenaan